4 nguyên nhân phổ biến làm quạt cục nóng điều hòa lúc chạy lúc không

Trong trường hợp điều hòa vẫn làm lạnh thì quạt cục nóng điều hòa lúc chạy lúc không là điều bình thường. Vì ở dòng tiết kiệm điện, khi máy lạnh đạt đến độ lạnh nhất định...

Tin Liên Quan